Genamed pharma stanozolol opinie

Właściciele oraz moderatorzy są zdecydowanymi przeciwnikami stosowania dopingu farmakologicznego w sporcie. Stosowanie dopingu jest nieuczciwym i niemoralnym zachowaniem. Doping jest sztucznym, nienaturalnym sposobem podnoszenia wydolności organizmu. Stosowanie dopingu jest zawsze niebezpieczne oraz niesie ryzyko utraty zdrowia a nawet życia. Czym bardziej amatorskie podejście do tego zagadnienia tym większe potencjalne ryzyko. Absolutnie nigdy nie należy stosować jakichkolwiek farmaceutyków bez konsultacji z właściwym lekarzem prowadzącym. Dział doping służy wyłącznie wymianie informacji, a informacje zawarte w nim nigdy nie mają charakteru instruktażowego i absolutnie jako takie nie mogą być traktowane. Wypowiedzi moderatorów jak i innych użytkowników działu nie są wytycznymi co do sposobów i metod stosowania farmaceutyków; chyba, że dana osoba jest znana jako lekarz właściwej specjalizacji, a jej dane zostały przez nią uczciwie podane w profilu i zweryfikowane przez właścicieli forum. Mimo to właściciele serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za ich doradztwo w tym zakresie (obecnie brak takich osób). Nakłanianie do stosowania dopingu jest przestępstwem i jest postrzegane przez właścicieli portalu jako skrajnie naganne, konsekwencją czego jest wykluczenie z grona użytkowników serwisu. Wszelkie ujawnione próby kupna lub sprzedaży farmaceutyków za pośrednictwem forum będą z całkowitą konsekwencją eliminowane a osoby uczestniczące w procederze i ich dane będą ujawnione organom ścigania. Uprzejmie prosimy o natychmiastowe reakcje i kontakt w przypadku napotkania na naszym forum powyższych zjawisk i sytuacji. Pomoże nam to w zachowaniu bezpieczeństwa użytkowników oraz legalności funkcjonowania forum.

Pharmaceutical name: Chlorodehydromethyltestosterone
Active Life: 16 hours
Average Dose: 20-40mg/day
Water Retention: Very low
Liver Toxic : Very low and only in very high dosages
Aromatization: Rare

Product Turinalon ( Turicaps ) contains the active substance Chlorodehydromethyltestosterone .

This steroid is also known among bodybuilders as Turanabol, Tbol, OT, Turan etc.

Turinalon (Turicaps) does not causes rapid gains in muscle mass and strength, it should be taken over several weeks to obtain solid muscle gains and strength gains. Often this steroid is compared to Dianabol, but it is still quite different. The similarity between these two products is that both are 17-alpha-alkylated. Turinalon (Turicaps) in comparison with Dianabol has a lower level of androgenic activity, but a better balance of anabolic and androgenic effects. What is typical for this steroid is that it cannot be aromatized, and those who use this steroid will not have any complains with estrogenic side effects.

HOW DOES IT WORKS?

It is known as a slow acting steroid, but when it is used correctly, the effect will be a hard look of the muscle and with a low level of water retention. To obtain good results, the daily dosage should be in range 40 – 50 mg. At this dosage it is reported that the effect will be wonderful, growth in muscle mass and strength and with no water retention and estrogen side effects. A good stack with Turinalon (Turicaps) will be 50 mg daily of Turinalon (Turicaps), 230 mg per week of Parabolan (Trenbolone acetate) and 150 mg of Winstrol Depot per week.

SIDE EFFECTS:

As I said earlier, it is 17-alpha-alkylated, so it can cause stress on liver. You should remember this always when you start using it and to limit the dosage.

One of the common side effects of Turinalon (Turicaps) is virilization and occur when dosage are more than 20 mg per day and it is taken for a long period of time.

Genamed pharma stanozolol opinie

genamed pharma stanozolol opinie

Media:

genamed pharma stanozolol opinie

http://buy-steroids.org